Saturday , 7 May 2016

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tebliğ Karar Sayısı : 2016/8646 ile resmi gazetede yayımlanmıştır.Resmi Ga ...

Read More »
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Nisan 2016  ve 29696 Sayılı Resmî Gazete’de yayınla ...

Read More »
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ 27 Nisan 2016  ve 29696 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.Resmi Gazete ...

Read More »
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27 Nisan 2016  ve 29696 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmışt ...

Read More »
scroll to top