MEVZUATLAR

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Milli Emlak Genel Tebligi (Sira No: 324)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig

Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarinca Atiksu Aritma Tesislerinin Tesvik Tedbirlerinden Faydalanmasinda Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik

SGK’nin 6360 Sayili Kanunun Uygulanmasina Iliskin Yazisi

Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yöne06.03.2014

Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği06.03.2014

167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinde Öngörülen Sürenin Uzatılmasına İlişkin Karar06.03.2014

Anayasa Mahkemesi Kararı05.03.2014

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı’nın Kabulü Hakkında Karar05.03.2014

6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun05.03.2014

Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ03.03.2014

Anayasa Mahkemesi Kararı03.03.2014

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı’nın Kabulü Hakkında Karar03.03.2014

6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun03.03.2014

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Kurul Kararı28.02.2014

6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun28.02.2014

KEY Hak Sahipleri Listesi25.02.2014

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları25.02.2014

Danıştay Kararı25.02.2014

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik19.02.2014

6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun19.02.2014

İlke Kararı19.02.2014