DİKKAT DİKKAT DİKKAT DİKKAT DİKKAT DİKKAT

ORTA AVRUPA ÜLKELERİ AVUSTURYA (VİYANA) MACARİSTAN (BUDAPEŞTE) ÇEK CUMHURİYETİ (PRAG) ve SLOVAKYA (BRATİSLAVA) ÜLKELERİNE 05 NİSAN 2015 TARİHİ İLE 11 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA BU ÜLKELERDE KATI ATIK ve ALT YAPI TEKNİK İNCELEME GEZİSİ YAPILMASI HAKKINDA ÖNEMLI BILGILENDIRME

ORTA AVRUPA ÜLKELERİ AVUSTURYA (VİYANA) MACARİSTAN (BUDAPEŞTE) ÇEK CUMHURİYETİ (PRAG) ve SLOVAKYA (BRATİSLAVA) ÜLKELERİNE 05 NİSAN 2015 TARİHİ İLE 11 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA BU ÜLKELERDE KATI ATIK ve ALT YAPI TEKNİK İNCELEME GEZİSİ YAPILMASI HK.

KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ ORTA AVRUPA İNCELEME VE ARAŞTIRMA GEZİSİ

KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ KIBRIS ÇIKARMASI.

KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ ve KUZEY KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ İLE YAPILAN KARDEŞ BİRLİK PROTOKOLÜNE İSTİNADEN 26-29 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GİRNE MERKEZİNDE MERİT PART OTELDE MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ, YARIMADA BELEDİYELER BİRLİĞİ ve DOĞU AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ İŞBİRLİĞİNDE AYDIN-KUŞADASI İLÇESİ FANTASİA DELUXE HOTELDE 25-29 KASIM 2014 TARİHLERİ ARASINDA MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİMİZİN "2014 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİSİ" DUYURUSU

KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BATI KARADENİZ ZONGULDAK İLİNDE 23-27 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA BAŞARILI BİR EĞİTİME DAHA İMZA ATTI.

KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ KONAK BELEDİYESİ İLE AYVALIK'TA BAŞARILI BİR EĞİTİME DAHA İMZA ATTI

KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN DÜZENLEDİĞİ MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 06-08 HAZİRAN 2014 TARİHLERİNDE ÇEŞME ALTINYUNUS OTELDE KONAK BELEDİYE BÜROKRATLARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİMEVZUATLAR

2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eki Eylem Planı

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

2015-2017 Dönemi Yatırım Programları Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi

6552 Sayılı Torba Kanuna İlişkin Yürütmeyi Durdurma Kararı

Orta Vadeli Program (2015-2017)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

Aydınlatma Gideri Kesintilerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Araç Muayenelerine Dair Tebliğ (Seri No:1)

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)

İşçilere 2014 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Ödeme Tarihleri Belirlendi

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

6360 Sayılı Kanuna İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

6552 Sayılı Kanun (Torba)

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu Idarelerine Ait Tasinmazlarin Tahsis ve Devri Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik 14/08/2014 tarihli ve 29088 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmistir.

15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen pasaportların şekil ve muhtevalarının tespiti ile pasaport ve pasaport yerine geçerli belgelerin düzenlenmesine ait esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 14/08/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 10/08/2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10/08/2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Zorunlu sigortaların takibine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik 09/08/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2014 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik