MEVZUATLAR

Kamu Idarelerine Ait Tasinmazlarin Tahsis ve Devri Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik 14/08/2014 tarihli ve 29088 sayili Resmi Gazete'de yayimlanmistir.

15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun uygulanması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen pasaportların şekil ve muhtevalarının tespiti ile pasaport ve pasaport yerine geçerli belgelerin düzenlenmesine ait esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 14/08/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 10/08/2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10/08/2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Zorunlu sigortaların takibine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik 09/08/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2014 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik